9 tháng 10 ngày

0-1 tuổi

1-3 tuổi

3-6 tuổi
Bên bé mỗi ngày
Quên mật khẩu?
Hack Đồng Kiếm Thế Hack Tiền Đồng Võ Lâm Hack Xu Võ Lâm 2 Hack Xu Võ Lâm Miễn Phí Hack Xu Kiếm Tiên Hack Xu Chinh Đồ Hack Xu Phong Thần Hack Xu Gunny Hack Xu VLCM Hack Xu Moly Hack Xu Khu Vườn Trên Mây Hack Xu Ủn Ỉn Hack Xu Ngọa Long Mua Súng CF 2012 Mua Súng CF Shop Gunny Shop Au Hack Xu
 
 
 
Hướng dẫn       

 Thông tin về tài khoản

* Địa chỉ Email:    Kiểm tra email
Bao gồm a-z, 0-9, dấu gạch dưới, ký tự (@), và một dấu chấm(.)
* Tên tài khoản:    Kiểm tra tài khoản
Tên đăng nhập phải là chữ tiếng anh hoặc tiếng việt không dấu.
* Mật khẩu:
Mật khẩu phải lớn hơn hoặc bằng 4 ký tự!
* Gõ lại mật khẩu:
* Mã kiểm tra:
Giúp bibi.vn! ngăn chặn đăng ký tự động.

 Thông tin về bibi của bạn

Họ bé:
Tên bé:
Đã sinh:   Chưa sinh:
Ngày đầu của kỳ kinh cuối: (Ngày/tháng/năm) Tính ngày dự sinh
Nếu bé chưa chào đời, hãy nhập ngày đầu của kỳ kinh cuối để tính ngày dự sinh bé.
Ngày sinh của bé : (Ngày/tháng/năm)
Nếu bé đã chào đời, hãy nhập ngày sinh bé để sử dụng các dịch vụ của bibi.vn.
Giới tính:
Ghi chú: - Thông tin về Bibi bạn có thể nhập khi tạo tài khoản hoặc có thể tạo sau.
- Để thêm Bibi khác, bạn hãy đăng nhập vào hệ thống và vào phần "Bibi của tôi" để thêm.
- Để nhận được thông báo Lịch tiêm chủng và thư chúc mừng sinh nhật, bạn hãy điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu.
- Thông tin về ngày mang bầu và ngày sinh của bé phải được nhập chính xác, vì căn cứ vào đó chúng tôi tính toán và đưa ra thông tin chính xác về Bibi cho bạn.

 Điều khoản của trang Web


Trước khi bạn nhấn vào nút 'lưu' hãy đọc "Thỏa thuận sử dụng" và "Điều khoản riêng tư". Nếu bạn đồng ý thì tích vào ô check.
  Thỏa thuận sử dụng.
  Điều khoản riêng tư.
Nếu bạn không đăng ký được, xin liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ:   

  Email: support@bibi.vn

  Điện thoại: 04.7 830 293