9 tháng 10 ngày

0-1 tuổi

1-3 tuổi

3-6 tuổi
Bên bé mỗi ngày
Quên mật khẩu?
Hack Đồng Kiếm Thế Hack Tiền Đồng Võ Lâm Hack Xu Võ Lâm 2 Hack Xu Võ Lâm Miễn Phí Hack Xu Kiếm Tiên Hack Xu Chinh Đồ Hack Xu Phong Thần Hack Xu Gunny Hack Xu VLCM Hack Xu Moly Hack Xu Khu Vườn Trên Mây Hack Xu Ủn Ỉn Hack Xu Ngọa Long Mua Súng CF 2012 Mua Súng CF Shop Gunny Shop Au Hack Xu
 
 
 
BIBIHOME, Số 17, Ngõ 62 Đặng Văn Ngữ. Đt: 04 3 573 8448 - 04 2 215 8222. EMAIL: bibihome@bibi.vn
Cáo thỏ gà trống

chú vịt xámCâu chuyện về chú thỏ bị cáo cướp nhà

Cô xin chào bé! Ngày hôm nay cô và bé sẽ cùng nghe câu chuyện “Cáo, Thỏ và Gà Trống” nhé! Sau đây câu chuyện xin được bắt đầu:

Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ, có một con Cáo và một con Thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ rồi đuổi luôn Thỏ ra ngoài.Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau Thỏ gặp bầy Chó.

Bầy Chó hỏi Thỏ:
_ Tại sao Thỏ khóc?

_ Làm sao mà tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo, Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.

_ Thỏ ơi, đừng khóc nữa!
Bầy Chó an ủi Thỏ.
_ Chúng tôi sẽ đuổi được Cáo đi.
Bầy Chó cùng Thỏ đi về nhà Thỏ. Bầy Chó nói:
_ Gâu! Gâu! Gâu! Cáo cút mau!
Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:
_ Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác!
Bầy Chó sợ quá chạy mất.

Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con Gấu đi qua, Gấu hỏi:

_ Tại sao Thỏ khóc?

_ Làm sao mà tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo, Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.

_ Thỏ ơi! Thỏ đừng khóc nữa! Ta sẽ đuổi được Cáo đi!

_ Không, Bác Gấu ơi, Bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được!

_ Đuổi được chứ!

Gấu nói giọng cương quyết. Gấu và Thỏ về đến nhà Thỏ, Gấu gầm lên:

_ Cáo, cút ngay!
Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:
_ Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác!
Gấu sợ quá chạy mất:

Thỏ trở lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà Trống mào đỏ đi qua, vai vác một cái hái. Gà Trống thấy Thỏ khóc bèn hỏi:

_ Tại sao Thỏ khóc?

_ Làm sao tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.

_ Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được Cáo thôi.

_ Không! Anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, Gấu đuổi mãi không xong thì anh đuổi làm sao được!

_ Thế mà tôi đuổi được đấy, nào đi!
Gà Trống và Thỏ cùng về nhà Thỏ. Gà Trống cất tiếng hát:
_ Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo sợ quá bảo:
_ Tôi đang mặc quần áo ạ!
Gà Trống lại hát:
_ Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo nói:
Cho tôi mặc áo bông đã!
Lần này thì gà quát lên:
_ Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!

Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào trong rừng. Từ đó, Thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình.

Bé ơi! Bé đã nghe chuyện “Cáo, Thỏ và Gà Trống” rồi! Bây giờ bé hãy giúp cô trả lời 3 câu hỏi của chuyện nhé!

Câu hỏi thứ nhất: Bé có nhớ hai ngôi nhà của Cáo và Thỏ được làm bằng gì không?


Các bài khác