Giỏ hàng

Tạm biệt gấu Misa

Vậy là chúng con sắp chuẩn bị chia tay trường mầm non thân yêu sau mấy năm gắn bó, chia tay các bạn và các cô.

Đây là "Bữa tiệc" chia tay mà chúng con muốn dành sự bất ngờ cho ông bà., bố mẹ, để ông bà, bố mẹ thấy chúng con đã lớn khôn thế nào... -------------

P/S: Mời phụ huynh xem video trải nghiệm "Lắng nghe cuộc sống" của các con lớp Piglet https://www.youtube.com/watch?v=WgN5puvB24U&t=7s

Facebook Youtube Google+ Top